Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zayi Etmek

Bir kimse, rüyasında kıymetli bir şeyini zayi’ etti­ğini (kaybettiğini veya telef ettiğini) görse, bu rüyası onun yap­mış olduğu bir hayvanın sevabını giderdiğini (hayrını ifsat et­tiğini) gösterir bir işarettir. Bazen da şehadet ve ahdini (ye­minini) bozduğunun işaretidir. Bazı kere de kendisine layık olmayan biriyle evleneceğine işaretle yorumlanmıştır. İmam-ı Nablusi’nin yorumu da bu yoldadır. O demiştir ki, […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zabıta Görmek

Rüyada zabıta görülmesi, rüya yorumcularına göre değişik şekillerde yorumlanmış olduğu görülmektedir. Rüyasında kendisinin zabıta (Belediye) memuru olduğunu gören kimse, bir musibete, keder ve eleme (üzüntüye) dü­şecektir. Yani bu rüyayı gören kişiye bir bela, musibet dokunacaktır. Ancak bu musibetten dolayı Cenab-ı Allah kendisine (Rüya sahibine) sevap ve mükafat verecektir, şeklinde tabir olunur. Bazı yorumculara göre, rüyada […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zabit Görmek

Rüyada zabit görmek iyiye yorulur. Bir kimse, rüyasında zabit görse, bu rüyası, onun (rüyayı gören kişinin), her­kes tarafından saygı ve hürmet göreceğine işaret eder.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zaaf veye Zaafiyet Görmek

Rüyada görülen zaaf veya zafiyet ile il­gili rüyaları rüya yorumcuları değişik şekillerde yorumlamışlardır: Bir kimse, rüyasında kendisine zafiyet gelmiş olduğunu ve çok halsiz bir durumda bulunduğunu görse, bu rüyası pek iyiye yorumlanmaz. Görülen bu rüya, rüyayı gören kişinin durumunda olumsuzluklar ortaya çıkacağına, işlerinin bozulacağına, madden zarar göreceğine işaret eder. Bir kimse, rüyasında düşmüş olduğu zafiyetten […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zaç ve Zaçyağı Görmek

Rüyada Zaç (bir çeşit boya) ve zaç yağı gör­mek, üzüntü ve kedere, Bazen de düşmanlığa işaret olarak yorumlanır. Yani, bu rüya hayra ve iyiye yorulmaz şöyle ki: Bir kimse, rüyasında zaç (boya) veya zaçyağı görse, bu rüyası onun (rüyayı gören kişinin) dostlarından birinin kırıcı, aşağılayıcı, söz ve davranışlarıyla karşılaşacağına ve bu hareketten çok çok üzülüp […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zeytin Yemek

  Rüyalar özellikleri bakımından oldukça ilginç durumlardır. İnsanın var olduğu dönemden itibaren rüya gördüğü gerçeği ve buna rağmen görülen rüyalarda bariz farklar görülmemesi de oldukça önemlidir. Özellikle insanların psikolojik durumlarını dışavurumu olarak görülen rüyaların yorumlanması da oldukça önemlidir. Rüyalar geçmiş dönem imparatorluklarında bile devletle ilgili karar aldıran özelliktedir. Genelde rüyalar günlük hayatta yaşanan durumları dışavurumu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zina Görmek

Rüyada zina yaptığınızı görmek, bazı yorumculara göre uzun süre sevinçli ve mutlu bir hayat geçireceğinize, bazılarına göre ise ihanete uğrayacağınıza işaret eder.Tanımadık bir kadınla erkeği zina yaparken görmek, iyi değildir. Rüyada zina ettiğini görmek, hainlik ve ihanet eden bir kimseye işaretle tabir olunur. Buna binaen rüyasında bir kimse, zina ettiğini veya zina etmiş olduğunu görse, rüya­yı […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zakkum Görmek

Rüyada zakkum ağacı görmek, iyi değildir, bu rüya hayra ve iyiye yorulmaz. Rüyada zakkum ağacı görmek, Allah’a isyan etmeye ve kötü ameller işlemeye ve hayır­dan mahrum olmaya işaretle tabir olunur. Rüyada zakkum ağacı görmek, bazen de üzüntülü bir haber alacağınıza veya birileriyle ağız kavgasına gireceğinize işaretle tabir olunur. Rüyada Zakkum ve Zakkum çiçeği görmeniz, acı ve […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zebra Görmek

Rüyada zebra görmek, yetkide liyakat demektir. Rüyada zebra gören kişi, makam ve mevki sahibi olacak ve iş hayatında mutlu olacak demektir. Rüyasında zebra gören kişi, yaptığı işlerde başarılı olarak yeni şeyler denemekten keyif alır. Rüyada zebra görmek ne demek? Rüyada ölçüş yavru zebra görmek ne anlama gelir? İşte, tüm detaylar.  Rüyada zebra görmek yaptığınız işlerde […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zerde Görmek

Rüyada zerde görmek, bazen de bir düğün ziyafetine veya herhangi bir yemek davetine katılacağınıza işarettir. Rüyada görülen zerdenin rengi beyaz olursa, birilerinden bir menfaat göreceğinize ve zenginliğe işaretle tabir edilir.  Rüyada içine safran konmuş sarı renkli zerde görmek, hastalığa işaret olarak yorumlanır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zindan/Zindancı Görmek

Rüyada zindanda mahkum olduğunuzu görmek, bir konuda yanılgıya düşecek olmanıza işaret eder. El ve ayağınızı zincirle bağlı görmek, üzüntüye düşeceğinize, el ve ayağınızı zincirden çözdüğünüzü görmek, kederden kurtulmaya yorumlanır. Bir kimse rüyada kendisini zindanda görse dalâlet ve isyana düşeceğine işârettir.  Zindanda iken kendine değnek vurdukları­nı görmek, o değneklerin sayısı kadar eline altın gireceğine işârettir. Rüyasında bir […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zambak Çiçeği Görmek

Rüyada zambak çiçeği görmek, iyiye ve hayra işarettir. Rüyada zambak çiçeği gören hasta, iyileşir şifaya kavuşur şeklinde tabir olunur.  Rüyada görülen zambak çiçeği, sevgiye işaret eder. Bekar olan bir kimse görürse, evlenmeye veya evleneceğine işaret eder. Bazen de zambak görmek, rüyayı görenin pek yakında zengin ve ferah bir hayata kavuşacağına ve geçiminin garanti altına girdiğine, mutlu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zil Görmek

Rüyada zil sesi işitmek yakında kötü bir haber alacağınıza zil çaldığınızı görmek, yalan söyleyeceğinize yorumlanır. Zil satın aldığınızı görmek, üzüntüye uğramaya, zili kırdığınızı veya attığınızı görmek, üzüntüden kurtulmaya işarettir. Rüyada zil görmek, değişik şekillerde yorumlanır. Zil, kötü haber ve kötü bir söze, yalan söze de işaret olduğu gibi, düşmanlık, kibirli olmak gibi hoş olmayan şeylere […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Ziynet Görmek

Rüyada ziynet görmek, israf yapmaya ve yoksulluğa işarettir. Süs eşyası (ziynet) şekillerine göre de yorumlanır. Rüyada görülen beyaz ziynet malzemesi, ferah ve sevince işarettir. Sarı ziynet hastalık veya hastalığa işarettir. Siyah ziynet, üzüntü, keder ve sıkıntıya düşeceğinize işa­rettir, şeklinde tabir olunur. Yeşil ziynet görmek ise, dileklerinizin olmasına ve murada ermeye işarettir, şeklinde tabir olunur. Rüyasında altın […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zillete Düştüğünü Görmek

Bir kimse rüyasında kendisini zillete düşmüş bir halde görse, onun kendisini böyle hor hakir, zillet içinde görmesi, onun güçlü olacağına, başarılara imza atacağına işarettir.  Bazı yorumlara göre de, rüyada kendisini zillete düşmüş, hor hakir, değer verilmeyen bir halde gören kimse, fakirlik, yoksulluk ve dinde noksanlığa da işaretle yorumlanmıştır. nbsp;

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zimmet Görmek

Bir kişi rüyasında kendi zimmetine para geçirmiş olduğunu görse, bu onun yapmış olduğu ticari ortaklıktan zarar göreceğine, ancak başka bir ticari kazancıyla bu zarardan kurtulacağına işaret olarak yorumlanır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zikrettiğini Görmek

Bir kimse, Rüyasında Allah’ı zikrettiğini görse, bu rüyası onun, düşmanlarının şerrinden emin olacağına, kendisi için hayır kapılarının açılacağına, belalardan kurtulacağına ve büyük bir makama erişeceğine işaretle yorumlanır. Rüyada Cenab-ı Hakk’ın mübarek isimlerini okuyarak zikir ettiğini, Yüce Rabbi andığını görmek, bu onun işlerinin yolunda gittiğine işlerinde başarıya ulaşacağına ve yaşamında itibar sahibi olacağına işaret olarak da […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zemberek Görmek

Rüyada zemberek (saat zembereği) görmek, işlerin düzenli yürüyeceğine işarettir. Bazen de ev halkı ve iş çevreleri ile uyumlu olmaya, arkadaş ve dostları ile iyi geçinip yardımlaşmaya işaret olarak yorumlanır. Çünkü insanlarla uyumlu olmak, insan yaşamını tatlandırır. Kurmak istediğiniz bir iş düzeninin mükemmel bir şe­kilde işleyeceğine, ticari durumunuzun ve iti­barınızın çok iyi bir durumda olacağına yorumlanır. […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zelzele Görmek

Rüyada zelzele görmek, korkuya ve bir yerden başka bir yere nakletmek (göç etmek), maişet ve hastalık gibi çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Rüyada zelzele görmek, bazı yorumculara göre, bir yerden bir yere göç etmek, nakletmek veya yolculuğa çıkılacağına da yorumlanır. Bazen de zelzele görmek, köyde meydana gelecek fitnelere ve kötülüklere işarettir. Rüyada zelzele olduğunu görmek, sıkıntı ve […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zemin Kat Görmek

Rüyada bir binanın zemin katında bulunuyormuş olduğunu görmek, evhamlı olmaya işarettir. Bu evham ve heyecanlı haliniz de sizi sıkıntı ve istemediğiniz durumlarla karşılaşabileceğinize işaret olarak yorumlanır. Farklı Bir Rüya Yorumcuya Göre; Rüyada Zemin Kat Görmek Ne Demek? Rüyada zemin kat görmenin anlamı rüya sahibi için sorunlara karşı yalnız mücadele etmek anlamındadır. Rüyayı gören kişi tek […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zehirlendiğini Görmek

Rüyada görülen zehirlenme olayı, inatçılığa işarettir. Bir kimse, rüyasında kendisinin zehirlenmiş ol­duğunu görse, bu rüyası, onun inatçı bir kişi olduğuna işa­rettir. Bazı yorumculara göre de, bu rüyası onun üzülece­ğine işaret olarak yorumlanmıştır. Bazı yorumculara göre, rüyada zehirlendiğini görmek, haram bir mal yemeye işarettir şeklinde yorumlanmıştır. Bir kimse, rüyasında kendisinin zehirlenme suretiyle ölmüş olduğunu görmesi, bu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zehir Görmek

Rüyada zehir görmek, mala işaret ile tabir edilir. Bunun için rüyasında bir kimse kendisine zehir içirildiğini ve vü­cudunda şişlik ortaya çıksa, şişlik kadar o kimseye mal ve­ya para gelir, şeklinde tabir edilmiştir. Ayrıca rüyada zehir görmek, bir tuzağa düşürülmek üzere olduğunuza dair bir uyarıdır. Rüyasında zehir içtiğini gören kimsenin ömrü uzar, gördü­ğü rüya, o kimsenin ömrünün […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zarar Görmek

Rüyada zarar ettiğini görmek iyiye yorumlanmaz. Böy­le bir rüya günahlara işarettir şeklinde yorumlanır. Bir kimse, rüyasında herhangi bir şekilde olursa olsun, za­rar etmiş olduğunu görse, doğru yolda olmadığına, günah olan şeylerle uğraştığına ve dolayısıyla bu günahlardan vazgeçip tövbe etmesi gerektiğine işaretle tabir olunur. Bir kimse rüyasında arkadaşlarının yüzünden bir şeylerde zarar etmiş olduğunu görmesi, bu rüyası […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zenci Görmek

Rüyada zenci bir kimse görmek, iyiye yorumlanır. Bir kimse, rüyasında zenci adı verilen siyah bir insan görse, bu onun (rüya görenin) gelecek günlerinin aydınlık olacağına ve içinde bulunduğu sıkıntıların sona ereceğine işarettir. Farklı Bir Rüya Yorumcusuna Göre: Genel anlamda oldukça esrarengiz olaylar olan rüyalar oldukça farklı şekillerde yorumlanması ile dikkatleri ve merakları üzerine çekmektedir. Bu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zıplamak

Rüyada zıplamak, rüya sahibinin karşısına çıkacak tüm zorlu engelleri tek tek geçeceğine delalet eder. Bu rüya, aynı zamanda uzun uğraşlar sonunda hak ettiğiniz mevkiye ulaşacağınıza işaret eder. Rüyada bir şeyin üzerinden zıplamak da aynı şekilde uzun zamandır istediğiniz bir şeyi başarmaya çok yakın olduğunuzu gösterir. Rüyada zıplamak nedir? İşte, tüm detaylar. Rüyada zıplamak, alacağınız bir […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zikir Çekmek

Rüyada zikir çekmek ne demektir? Rüyada zikir çekmenin tabiri nasıldır? Rüyada zikir çekerken Allah diye zikir çektiğini görmek ne demektir? Rüyada zikir çekmek hayırlı bir rüya mıdır? Rüyada evde zikir çektiğini görmek ne demektir? Rüyada camide zikir çekmek ne anlama gelmektedir? Rüyada zikir çekmek ne demektir ve zikir çekerken Allah lafzını söylemenin ne anlama geldiğini […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zayıflamak

Rüyada zayıflamak, manevi açıdan zayıflamayı ifade eder. Rüya sahibi gerçek hayatında psikolojik olarak zorlanacağı sıkıntılı günler geçirebilir. Maruz kaldığı ortam nedeni ile kendini kötü hissedebilir ve psikolojik olarak kendini toparlamakta zorlanacağı günler geçirebilir. Rüyada zayıflamak ne demek? Rüyada hastalıktan zayıfladığını görmek ne anlama gelir? İşte, tüm detaylar. Rüyada zayıflamak başınıza gelecek bir olay nedeni ile […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Ziyaret Görmek

Rüyada ziyaret görmek barındırmakta olduğu genel anlamı itibari ile rüya sahibi kimsenin hanesinin bolluk ve bereket içerisinde olacağına işaret eder. Ancak rüyanın görülme biçimi, söz konusu rüyanın yorumunda farklılık olmasına neden olmaktadır. Sizin için rüyada ziyaret görmek ne demek? Türbe ziyaretine giden insanları görmek konu başlıklarını tüm detaylarıyla birlikte derledi. Rüyada ziyaret görmek genel olarak […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zarf Görmek

Rüyada beyaz zarf görmek, temiz ve sevindirici bir haber alacağınıza delalet eder. Aynı zamanda bu rüya, bol kazanç elde edeceğiniz bir sürece gireceğinize ya da beklenmedik bir yerden elinize yüklü bir miktar para geçeceğini gösterir. Rüyada beyaz zarf görmek, büyük ve önemli bir makamdan büyük bir iyilik göreceğinize işaret eder. Rüyada beyaz zarf görmek ne […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zeytin Çekirdeği Görmek

Rüyada zeytin çekirdeği görmek, kişinin eline geçecek fırsatlara işaret eder. Rüyayı görenin hayatında büyük fırsatlarla karşılaşacağı, yüzünün sürekli güleç hale geleceği rivayet edilir. Rüyada zeytin çekirdeği görmek nedir, zeytin çekirdeği yutmanın anlamı nedir gibi soruların yanıtlarını sizin için derledik. Rüyada zeytin çekirdeği görmek, iyi insanlarla karşılaşmaya ve faydalı projelerde bulunmaya delalet eder. Kişinin rüyasında zeytin […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zorla Evlendirilmek

Gerçek hayatta günümüzde halen yaşanan kötü olaylardan birisi de zorla evlendirilmektir. İstemediği veya sevmediği birisiyle zorla evlendirilmek, insanların rüyalarına kadar girebiliyor. Rüyasında zorla evlendirildiğini gören kişiler, bu rüyanın gerçek hayatta ne demek olduğunu öğrenmek istemesine sebep olmaktadır. Rüyada yaşlı, yabancı, ünlü veya akraba ile evlendirilmek gibi rüya anlamlarını sizler için derledik.  Rüyada zorla evlendirilmek, yalnızlık […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zımba Görmek

Rüyasında zımba denen aleti görmek ve bir şeyleri zımbalamak, kendisinin öne sürdüğü fikir ve iddialarının doğruluğuna inanarak görüş ve iddiasında ısrar etmekte olduğuna işarettir. Aynı zamanda kendi görüş ve iddiasının yararlı olduğu konusunda tam bir kanaat sahibi gibi hareket ettiğine de işarettir şeklinde tabir olunur. Yani bir iddianız üzerinde ısrarla duraca­ğınıza, söylediklerinizin aynen yapılmasını is­temekle beraber […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zeytin Toplamak

Zeytin toplamak en sık görülen rüyalar içerisinde yer almaktadır. Değişik koşullar altında insanlar farklı yerlerde zeytin topladığını görebilmektedir. Böyle durumlarda rüyada ne anlama geldiği konusunda pek çok kişi internet üzerinden araştırma gerçekleştiriyor. Peki, rüyada zeytin toplamak ne demek? Zeytin ağacından, yerden zeytin toplamak nedir? İşte cevaplar. Rüya alimleri rüyada zeytin toplamayı farklı şekillerde yorumlamaktadır. Görülmüş […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zombi Görmek

Her ne kadar rüyada zombi görmenin kötü bir durum olacağı düşünülse bile, genelde kişinin hayatında olumlu durumları ifade etmektedir. Rüyasında farklı şekillerde ve biçimlerde zombi gören pek çok insan, bu konuda bilgi alabilmek için internetten yorumlara bakmaktadır. Peki, rüyada zombi görmek ne demek? Sürekli zombi görüp, zombi saldırısına uğramak ne anlama gelir? İşte bu konu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zılgıt Çalmak

Rüyasında zılgıt çaldığını gören bir kişinin rüyası hem iyi hem de kötü bir şekilde yorumlanabilmektedir. Rüya sahibi hayatında yaşadığı karmaşadan ve kararsızlıktan kurtulmak istemektedir. Kişinin aile bireyleriyle arasında çıkacak olan sorunlar huzurunun kaçmasına neden olacaktır. İşte, rüyada zılgıt çaldığını görmek hakkında merak edilen tüm detaylar.   Rüya sahibinin kendisini zılgıt çekerken görmesi yaşanacak olan kararsızlıkla birlikte […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zümrüt Yeşili Elbise Giymek

Zümrüt yeşili elbisenin ışıltılı ve güzel bir hayata işaret ettiği bilinmektedir. Özellikle böyle bir rüyayı görmek kişinin hayatının renkli geçeceği şeklinde yorum bulmaktadır. Ayrıca rüya sahibinin yeşil elbise giymesi üzüntülerin bitmesi şeklinde ifade edilir. Rüyada zümrüt yeşili elbise giymek ne anlama gelir? Ne demek, neye yorumlanır? İşte, tüm detaylar.  Rüyaların görülmesi hayat boyu devam etmektedir. […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zararsız Yılan Görmek

Rüyada Zararsız Yılan Görmek Ne Anlama Gelir? Ne Demek, Neye Yorumlanır? Rüyada evde zararsız yılan görmek, sıklıkla kişinin son dönemlerde düşünceli olduğuna yorumlanır. Rüya sahibinin tehlikeli, zor ve gergin bir süreç geçirdiğine işaret eder. Negatif düşüncelerinin arttığına, yorgun hissettiğine yorumlanır. Sizler için rüyada zararsız yılan görmek ne anlama gelir, ne demek ve neye yorumlanır? İşte, […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zengin Olmak (Zengin Olduğunu Görmek)

Rüyada Zengin Olmak (Zengin Olduğunu Görmek) Ne Anlama Gelir? Ne Demek, Neye Yorumlanır?   Rüyada zengin olduğunu görmek anlamı en çok merak edilen rüyalardan biridir. Zenginlik birçok insanın hayalidir. Bu nedenle rüyada zengin olduğunu görmek en çok görülen rüyalar arasındadır. Rüyada zengin olmak genel olarak maddi zenginliğe işaret eden rüyalardır. Ancak bazı durumlarda rüyada görülen […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zerdali Ağacı Görmek

Bir kimse, rüyasında zerdali ağacından zerdali topladığını görse, rüyayı gören o kimse, zengin biriyle evlenir veya evleneceğine işaretle tabir olunur. Bazen de zerdali ağacı görmek, korkuya işaret olarak tabir olunur. Farklı bir rüya yorumcusuna göre: Rüyada Zerdali Ağacı Görmek Ne Demek?  Rüyada zerdali görmek rüyayı gören kişinin hayatında önemli olaylar olacağına yorumlanmaktadır. Bu rüya maddi […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zevce Görmek

Rüyada insanın kendi karısını görmesi yakın zaman talihinizin kötüden iyiye döneceğine işarettir. Farklı bir rüya yorumcusuna göre: Rüyada Zevce Görmek Ne Demek?  Rüyada zevce görmenin anlamlarından biri hayatında daha önce yaşanan yanlış anlaşılmaların tamamının kısa bir süre sonra düzeleceği ve problemlerin tamamen ortadan kalkacağıdır. Zevce görmek hayırlara vesile olan rüya çeşitlerinden biridir. Yaşanacak tartışmalarda da […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zahire Görmek

Rüyasında zahire gören kimse, pek yakında çok zen­gin ve mutlu olacağına ve sıkıntılardan, üzüntü ve keder­lerden kurtulacağına da işaretle tabir olunur. Farklı Bir Rüya Yorumcuya Göre; Rüyada Zahire Görmek Ne Demek?  Rüyasında zahire gören kişi, çok yakın bir zaman içinde çok mutlu ve zen­gin bir hayat yaşayabilir. Aynı zamanda tüm sıkıntılardan, üzüntü ve keder­lerden de […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zemzem Görmek

Rüyasında zemzem içtiğini görmek, hayra ve iyiye yorumlanır. Bu rüyayı hasta olan bir kişi görse, hastalığından kurtulur, şifa bulur. Gördüğü rüya şifa bulacağına işaret olarak yorumlanır. Rüyasında zemzem suyundan içtiğini gören kimsenin duaları kabul olur. İstek ve arzusu (muradı) gerçekleşir şek­linde yorumlanır. Zemzem suyu içtiğinizi görmek, kıyamet günü susuzluktan emin olmanıza işaret olarak yorumlanır. Üzüntü […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zümrüt Görmek

Rüyada zümrüt görmek, din, mezhep, evlat kardeş ve murada ermek gibi şeylere işaret ile tabir olunur. Rüyada zümrüt görmek, şehadet mertebe­sine ve bu makamı hak ettirecek amelleri işle­meye işârettir. Rüyada bir kimsenin kendisine bir zümrüt taşı verdiğini görmek, o kişi sayesinde para kazanmaya işâret eder. Rüyasında büyücek bir zümrüt taşını elinde bulunduğunu görse, bu rüyası onun […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zeytinyağı Görmek

Rüyada görülen zeytinyağı, helal mal ve helal rızk kazanmaya işaret eder. Zeytinyağı ile yağlandığını gören kimse, hasta ise şifa bulur demişlerdir.  Rüyasında zeytinyağı içtiğini gören kişi, sihre (büyüye) ve­ya hafif bir hastalığa yakalanır şeklinde yorumlanmıştır. Bazı Yorumculara Göre Rüyada Görülen Zeytinyağı Bazı yorumculara göre, mutluluğa işarettir. Rızk bolluğuna (bol bir rızka) da işaret eder. Rüyayı […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zalim Görmek

Rüyada zalim ve gaddarca hareket eden birini görmek, birkaç şekilde yorumlanır. Şöyle ki: Bir kimse, rüyasında bir yakını, bir dostunun zalim ve gaddarca bir hareketiyle karşılaştığını görse, onun bu rü­yası, pek yakında sevinçli haberler alarak gününüzün neşe ile dolaşacağına işaret eder. Rüyasında başka birinin kendisine (rüya görene) zalimce davranıp haksızlık etmekte olduğunu görse, bu rüyası onun, […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zurna Görmek

Rüyada zurna çaldığını görmek, hayırlı bir haber alınacağına veya ferahlık ve sevince işarettir. Bazen de zurna, ölü üzerine ağlayan bir kadına işaret olarak tabir olunur. Rüyada zurna sesini işittiğini görmek, rüyayı gören kimsenin bir ölüm haberi alacağına işarettir, şeklinde tabir edilir. Zurna verdiğini görmek, yüksek bir makama çıkacağına işaretle yorumlanır. Farklı Bir Yorumcuya Göre: Rüyada […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zümer Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya okuyan birini dinlediğini gören kimse, kitap meraklısı olur, faydalı önemli kitapları toplar. Topladığı kitaplardaki ilimleri öğ­renir ve halka öğretir, faydalı bir kimse olacağına işaret olarak tabir olunur. nbsp; Farklı bir rüya yorumcuya göre; Rüyada Zümer suresi görmek iş konusunda iyi neticelere işaret eden bir rüyadır. Rüyasında Zümer suresini okuyan kişiler […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Ziyafet Görmek

Rüyanızda kendinizi bir ziyafette görmeniz, kıskanç birinin oyununa geleceğinize işarettir, dikkatli olunuz. Rüyada ziyafet sofrası hazırladığınızı ve başkalarını ziyafete davet ettiğinizi görmek, ziyafet vermek, hayır ve iyilik üzerinde toplanmaya işaretle tabir olunur. Farklı Bir Yorumcuya Göre: Rüyada ziyafet görmek kaybolan bir kişinin geri döneceğine işaret eder. Ayrıca bu kişiden uzun süredir haber alınamıyor olabilir. Doğal […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zeytin Ağacı Görmek

Rüyada görülen zeytin ağacı hayra ve iyiye yorumlanır. Rüya yorumcularına göre, rüyada zeytin ağacı görmek, rızk bolluğuna, hayır ve bereket çokluğuna ve ilme (ilim sahibi olmaya) gibi, güzelliklere işaret eder demişlerdir. Bir kimse rüyasında zeytin ağacı görse, bu rüyası, onun muradına nail olacağına (ereceğine), istek ve arzusuna ka­vuşacağına işarettir. Rüyasında zeytin ağacı diktiğini gören kimsenin […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zengin Aile Görmek

Rüyasında zengin bir aile gören kişinin rüyası olumlu bir şekilde yorumlanmaktadır. Kişinin uzun bir ömür geçireceği ve yoksulluktan uzak hayatı olacağına dair tabir edilmektedir. Rüya sahibi güzel bir geleceğe sahip olacaktır. İşte, rüyada zengin aile görmek hakkında merak edilen tüm detaylar.   Kişinin rüyasında gördüğü zengin aile bolluk içerisinde bir yaşam geçirmeye dair tabir edilmektedir. Rüyayı […]