Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zuhruf Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuyan veya okuyan birini dinleyen kimse, Allah’tan çok korkar, bu vasfa (takvaya) ulaşır, ömrü boyunca ibadette ve doğrulukta sebat eder ve ahiret hayatında mutluluğa ulaşır şeklinde tabir olunur.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zariyat Suresi Görmek

Rüyasında Zariyat suresini okuyan veya okuyan birinden dinlediğini gören kimse, doğru yola erer, güçlük çektiği işlerinde kolaylığa kavuşur, ziraat ile uğraşan çiftçi ise bol bereketli mahsul alır, bekar bir kimse görürse evlenir, şeklinde tabir olunur.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Zümer Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya okuyan birini dinlediğini gören kimse, kitap meraklısı olur, faydalı önemli kitapları toplar. Topladığı kitaplardaki ilimleri öğ­renir ve halka öğretir, faydalı bir kimse olacağına işaret olarak tabir olunur. nbsp; Farklı bir rüya yorumcuya göre; Rüyada Zümer suresi görmek iş konusunda iyi neticelere işaret eden bir rüyadır. Rüyasında Zümer suresini okuyan kişiler […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Yunus Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında Yunus suresini veya ondan bir miktar okuduğunu, veyahut da başka biri tarafından okunduğunu görse, kendisine Cenab-ı Hakk tarafından bol bir rızk verileceğine ve kendisine verilen bu rızıkdan hayır görüp yararlanacağına işaretle yorumlanır. Rüyasında Yunus suresini görmek, Kirmani’nin yorumuna göre, düşmanlarının şerrinden ve kötülüklerinden emniyet ve selamette olur. Kendisine yapılacak sihir ve büyü […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Yusuf Suresi Görmek

Bir kimse rüyasında Yusuf suresinin tamamını veya ondan bir parçayı okuduğunu görse, bu rüyası, onun akrabalarından çok düşmanı olduğuna işarettir. Bazen de rüyasında Sure-i Yusuf’u okuduğunu görmek, fakirlikten kurtulup zengin olacağına, düşkünlükten kuv­vetli olmaya, sıkıntılardan kurtularak feraha, genişliğe ereceğine işarettir şeklinde yorumlanır. İbn-i Sirin’in yorumuna göre ise; rüyasında Yusuf suresinin tümünü veya bir parçasını okuduğunu, […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Yasin Suresi Görmek

Rüyasında Yasin suresini okuyan veya dinleyen kimsenin, ömrünün uzun, rızkının (geçiminin) bol ve bereketli olacağına işaretle, dünya ve ahirette her türlü dilek ve muradının gerçekleşeceğine, bütün dualarının kabul edileceğine ve son nefeste iman ile öleceğine işaret eder. Farklı Bir Rüya Yorumcuya Göre; Rüyada Yasin Suresi Görmek Ne Demek?  Kişinin rüyasında Yasin Suresi görmesi, dua ve […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tebbet Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinledi­ğini gören kimse, hilekar ve aldatıcı olur veya kötü huylu bir kadınla evlenir, malını haramlarla, haram ve günah yerlerde harcar, şeklinde tabir edilmiştir. (İbn-i Sirin’in yo­rumudur.) Kirmani’nin yorumu: Bu sureyi rüyasında okuyan veya dinleyen kimse, kötü huylu, dedikoducu aşağılık bir ka­dınla evlenir veya evleneceğine işarettir. Malını mülkünü kaybeder veya kaybedeceğine […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tegabun Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya bir okuyan kimsenin okumasını duyan kimse, zengin ve cö­mert olacağına ve fakirlere yardım edeceğine ve bu özel­likte bir kimse olacağına işaretle tabir olunur. İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Bu mübarek sureyi okuyan veya dinleyen kimse hidayete (doğru yola) erdirilmiştir ve­ya erdirileceğine ve bu doğru yolda devam edeceğine işa­rettir şeklinde yorumlamıştır. Cafer-i Sadık […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tövbe Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, iyi ve dürüst kimseleri sevmeye ve dini yaşantısını düzeltmeye ve fitneden uzak kalmaya çalışması gerektiğine işarettir. İbn-i Sirin’in yorumu: Rüyasında Tövbe suresini gören, yani tamamını veya bir kısmını (yarısını ya da birkaç ayetini) okuduğunu ya da okunduğunu gören kimse, Cenab-ı Allah tarafından günahlarının ölmeden önce bağışlanıp affedileceğine […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Talak Suresi Görmek

Rüyasında Talak suresini okuduğunu veya okunduğunu görmek çeşitli şekillerde yorumlanmıştır. Ebu Bekir (r.a.) Efendimizin yorumu: Bir kimsenin rüyada bu mübarek sureyi tamamen veya bir parçasını okuduğunu veya okunduğunu görmesi, bir dostundan bıkıp usandığını ve mahzun olacağına işarettir buyurmuştur.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tahrim Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuyan veya dinleyen kimse, kendi evinde aile efradına karşı geçimsiz biri olup, devamlı gönül kırar, gönül kırıcı sözler konuşur hiç beklemediği bir yerden yardım görür, hakkında söylenen eleştirilen üzülerek kendisine gelir ve sonra bu halinden vazgeçip tövbe ederek gidişatını düzeltir, şeklinde tabir edilir. Kirmani’nin yorumu: Rüyasında Tahrim suresini okuduğunu veya okunduğunu görmek, […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tekasür Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuyan ve dinleyen kimse, din inancı bakımından kuvvetli olacağına ve dünya işlerinin yolunda gideceğine, rızkını güçlükle kazanacağına, bazen borç edeceğine, bunlara rağmen ahireti seveceğine ve dünyaya önem vermemeye, işte böyle güzel vasıfları olan bir kimse olduğunuza işarettir şeklinde tabir olunur.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tarik Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinledi­ğini gören kimse, hayırlı bir evlat sahibi olur, evladından veya evlatlarından hayır ve menfaat görür, ibadete düş­kün olur, hep hayır işler, dua ve zikir ile meşgul olur, şek­linde tabir olunur. İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında gören kimsenin kız ve erkek evladı olur ve olacağına işarettir. Rüya sahibi bu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Taha Suresi Görmek

Rüyada bu sureyi okuduğunu veya okunduğunu işittiğini görmek, hayra işarettir. Bu rüyayı gören kimse, hayırlı işler yapar, düşmanlarına veya düşmanına galip (üstün) gelir, gurbette ise, evine ailesine döner ve duası makbul olur, şeklinde tabir olunur. Kirmani’nin yorumu: Rüyasında Taha sure-i şerifesini okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, hayırseverliği ile şöhret bulur (tanınır, ün yapar), her türlü […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tur Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, iyi bir evlilik yapacağına ve mutlu olacağına ve çok çok hayırlı işler yapacağına işaretle tabir olunur. Farklı Bir Rüya Yorumcuya Göre; Rüyada Tur Suresi Görmek Ne Demek? Rüyada Tur suresi görmek rüya sahibi adına özellikle bekarlar için hayırlı bir kısmet şeklinde yorumlanır. Güzel bir evlilik ile beraber […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tin Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuyan veya dinleyen kimsenin rızkı bol olur, yaptığı işler beğeni görür, kısmeti bol, ömrü uzun olur, dünya ve ahiret ile ilgili dilek ve muradı gerçekleşir, şeklinde tabir olunur. Farklı Bir Rüya Yorumcusuna Göre: Rüyada görülen durumlardan biriside surelerin görülmesi olarak ifade edilebilir. Rüya sahibinin rüyasında tin suresi görmesi durumunda, güzel ameller işleyeceği […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tekvir Suresi Görmek

Rüyada bu surenin okunduğunu veya dinle­diğini görmek, iyiye ve hayra yorulmaz. Bu rüyayı gören kimse, hastalanır, onun hastalığını duyan herkes çok çok üzülür veya komşuları arasında değeri az olur veya hiç kıymeti ve değeri bilinmez, şeklinde tabir olunur. Farklı Bir Rüya Yorumcusuna Göre: Kişinin rüyasında çeşitli sureleri veya ayetleri görmesi de mümkün olabilmektedir. Rüya sahibinin […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Tebareke Suresi Görmek

Rüyada Tebareke Suresi Görmek Ne Demek?  Rüya sahibinin çeşitli sureleri rüyasında görmesi söz konusu olabilmektedir. Rüyada görülen her surenin ise farklı bir anlama sahip olduğu söylenebilir. Rüyasında tebareke suresini gören bir kişinin çevresinde kıymet gören bir kişi olduğuna dair yorumlanmaktadır. Kişinin girdiği yanlış yoldan döneceğine dair de yorumlanması mümkün olmaktadır.   Rüyada Ezbere Tebareke Suresi Okuduğunu […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Şura Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediği­ni görmek, uzun ömürlü olmaya (ömrünüzün uzun olacağı­na), hastalıktan selamette olmaya, sağlıklı bir hayatı ola­cağına, Allah’ın katında değerli ve kıymetli olan kulların­dan biri olduğuna, tövbe ve istiğfar ehli olduğuna işarettir.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Şuara Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, kendisini kötülüklerden uzak tutar, kötü söz söylemez, yalan söylemez, bu gibi kötü hallerden kendisini uzak tutarak muhafaza edeceğine işaretle tabir edilir. Bazı yorumculara göre de, bu sureyi rüyasında okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, rızkını kazanırken güçlük, zahmet ve zorluk çeker. Her şeyi, rızık ve mal kazanır, an­cak […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Şems Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Şems suresinin tamamını veya bir parçasını okuduğunu görmesi, hayırlı bir evlada ve dünya ve ahiret hayatında korunmaya alındığına (korunacağına) işarettir denmiştir. İbn-i Sirin’in yorumu: Bu bereketli sureyi gören kimse, birtakım hatalar yapar fakat, bu hatalarından dolayı pişman olup tövbe eder (Cenab-ı Allah’tan affını diler) şeklinde yorumlamıştır. nbsp;

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Sad Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görse, o kimse, günahlarından tövbe eder, hal­kın (insanların) güvenini kazanır, malı mülkü çoğalır ve bütün işlerinde başarılı olur, şeklinde tabir olunur. İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında gören kişinin, rızkı bol olur, işinde bilinçli ve maharetli (becerikli) olur, sözünden dönmez, sözüne sadık olur ve Cenab-ı Hakk’ın […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Sebe Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görmek, silah taşımayı sevdiğinize ve korkusuz, cesur biri olduğunuza, atılgan (girişken) biri olduğunuza, devamlı ibadetle uğraştığınıza ve tenhaları sevip oralarda dolaştı­ğınıza işaretle tabir olunur. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Sebe sure-i şerifesini rüyada gören kimse, din yolunda gayretli bir insan olur ve Al­lah’ın sevdiği salih kullarından sevimli ve makbul bir […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Sebe Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görmek, silah taşımayı sevdiğinize ve korkusuz, cesur biri olduğunuza, atılgan (girişken) biri olduğunuza, devamlı ibadetle uğraştığınıza ve tenhaları sevip oralarda dolaştı­ğınıza işaretle tabir olunur. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Sebe sure-i şerifesini rüyada gören kimse, din yolunda gayretli bir insan olur ve Al­lah’ın sevdiği salih kullarından sevimli ve makbul bir […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Saf Suresi Görmek

Bir kimse, rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görse, bu kimse cihada katılır, Allah rızası için din yoluna yönelir ve şehit mertebesiyle, şehit sevabı ile ahirete göçer, şeklinde tabir olunur. İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Rüyasında Saf Sure-i Şerifesini tamamını veya bir kısmını (bazı ayetlerini) okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, dine hizmet eder, sözünde (verdiği sözde) durur, […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Secde Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu ve dinlediğini gören kimse, Allah indinde (katında) kurtuluşa erenlerden olacağına, dünya tevhit ehli olacağına işaretle tabir edilir. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında gören kimse, iman, hayır ve selamet içinde yaşar, akıbeti hayır ve güzellik içinde tecelli eder, ölürken iman ile ölür şeklinde yorumlamıştır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Rum Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Rum suresini okuduğunu (tamamını veya bir kısmını, yani birkaç ayetini) veya başka birinin okumasını duysa (dinlese) ve okunduğunu görmesi, isteklerine erişir ve düşmanlarına galip gelir geleceğine işarettir şeklinde yorumlanmıştır. İbn-i Sirin’in yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında okuduğunu veya dinlediğini gören kişi, bir gayrimüslim (Müslüman olmayan) vasıtası ile isteklerine kavuşur şeklinde yorumlamıştır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Ra’d Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Ra’d Suresini okuduğunu ve başkası tarafından okunduğunu görmesi, büyük hayra ermesine ve kendisini ibadete vermesine işaret eder şek­linde yorumlanmıştır. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyasında Ra’d Sure-i Şerifesini tam olarak veya bir kısmını, ya da birkaç ayetini okuduğunu veya okuyan birini dinlediğini görmek, O’ nun (rüyayı görenin) ecelinin yakın olduğuna ve ölürken iman […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Rahman Suresi Görmek

Rüyasında Rahman suresini okuduğunu ve­ya okunduğunu görmek, rüya sahibinin, doğru sözlü, güzel ahlaklı bir kişi olduğuna işaretle yorumlanır demişlerdir. İbn-i Sirin’in yorumu: Rüyasında Rahman sure-i şerifesini okuduğunu veya okunduğunu görmek, rüya sahibinin, ya­lan söylemekten sakınan, sözünde sadık ve güzel ahlak sahibi biri olduğuna işaret olarak yorumlanır demiştir. Farklı Bir Rüya Yorumcuya Göre; Rüyada Rahman Suresi […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nun Suresi Görmek

Bu mübarek sureyi rüyada tamamını veya birkaç ayetini okuduğunu veya okunduğunu dinleyen kimsenin bu rüyası, hayırlara ve birtakım faziletlere nail olmaya işaret eder. Bu surenin bir adı da Kalem suresidir. Nun su­resi dendiği gibi, Kalem suresi de denir ve denmektedir.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nisa Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu ve dinlediğini gören kimse, beklemediği ve ummadığı bir yerden mirasa konarak zengin olur ve akrabaları çoğalır şeklinde tabir olunur. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Bu sure-i celileyi rüyada gö­ren kişi, iyi ahlak ve doğruluğu ile meşhur (ünlü) olur ve insanlar arasında bu şöhretiyle isim (nam) yapar ve halk arasında sevgi ve saygı […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Neml Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediği­ni gören kimsenin, malı mülkü ve parası çoğalır, sözü ge­çerli ve kendisi sevilen bir kişi olur veya olacağına işarettir. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyasında Neml suresini okuduğunu (tamamı olsun veya birkaç ayet olsun) görmek, rüya sahibi kişinin, malının ve servetinin artmasına işaret eder şeklinde yorumlamıştır. İbn-i Kesir ve Nafi’nin yorumu: […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nur Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, herkesin sevgisini ve saygısını kazanır. İn­sanlara iyilikle emreder, kötülükten sakındırır, insanları Allah için sever ve Allah için buğzeder, şeklinde tabir olunur. Cafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyasında Nur suresini okuduğunu veya dinlediğini görmek, herkesin kendisine (rüya sahibine) saygı ve sevgi göstereceğine ve Cenab-ı Hakk’ın rüya sahibinin kalbini, İlahi […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nuh Suresi Görmek

Bir kimsenin Sure-i Nuh’u rüyasında kısmen (birkaç ayetini) veya tamamını okuduğunu veya dinlediğini görmesi, akıbetinin (sonunun) güzel olacağına, düşmanla­rını yeneceğine işaretle yorumlanır demişlerdir. İbn-i Şirin’in yorumu: Rüyasında bu mübarek sureyi gö­ren kimsenin, akıbeti (geleceği) hayır ve güzel olur. Günah­larından, hata ve kusurlarından tövbe eder ve Cenab-ı Hakk’ın salih kullarının içerisine dahil olarak muradına eren kullarından […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Necm Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediği­ni gören kimse, düşmanına veya düşmanlarına galip (üs­tün) gelir, Cenab-ı Allah, kendisine salih bir evlat nasip eder, gurbette bir kimsesi varsa o geri evine döner, hasreti gider, şeklinde tabir olunur. Cafer-i Sadık (r.a)’ın yorumu: Rüyasında Necm Sure-i Celilesini gören kimse, düşmanlarına galip (üstün) gelerek yener. İyi, salih ve dindar bir […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nasr Suresi Görmek

Rüyasında bu sure-i Şerifeyi gören, okuyan veya dinlediğini gören kişi, büyük hayır ve bereketlere mazhar olur şeklinde yorumlanmıştır. İbn-i Sirin’in yorumu: Rüyasında Nasr sure-i şerifesini ta­mamını ve bir kısmını okuduğunu veya okuyan başka bi­rini duyan ve dinlediğini gören kişi, düşmanlarına galip (üstün) gelir ve geleceğine işaretle yorumlanır demiştir. Kirmani’nin yorumu: Rüya sahibi, her türlü sıkıntı […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nahl Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediği­ni gören kimsenin, helalinden çok rızık elde edeceği, zen­gin olacağı ile, veya Müslümanlar arasında çok çok sevi­len bir kimse olacağına işaretle tabir olunur. Ayrıca dün­ya da sıkıntı yüzü görmez, afet ve musibetlerden emin olur şeklinde tabir olunur.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Naziat Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinledi­ğini görmek, ticarette kar ve kazanca, sanatından fayda­lanmaya, kalbindeki olan şüphe ve tereddütte, hıyanetten kurtulmaya veya kurtuluşa işaretle tabir olunur. Gafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Naziat suresini gören kişi, kalbini şüphe pisliklerinden arıtıp temizlemesi için rüya sahibi kişinin acele tarafından tövbe etmesi ve Cenab-ı Hakk’a yönelmesi gerektiğine işaret eder şeklinde yorum­lamıştır. […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nas Suresi Okumak

Nas Suresi Allah-u Teala’nın kullarını koruyup kollamak için gönderdiği surelerden biridir. Rüyada Nas Suresi okumak rüya tabircileri tarafından bilinçaltının yüzeye çıkması olarak da adlandırılmaktadır. Rüyada Nas Suresi okumak rüya sahibinin hayatında hayırlı olaylar olacağına yorumlanmaktadır. Nas suresi ile ilgili görülen rüyalar genellikle rüyayı gören kişi için olumlu yorumlanmaktadır. Rüyada Nas süresi okumak hakkında merak edilen […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nebe Suresi Görmek

Rüyasında bu sureyi okuduğunu veya dinlediğini görmek, şan ve şöhrete ermeye, güzel bir isimle anılmaya, dinde hidayete ermeye ve ömrünün uzun ol­masına veya uzun olacağına işaretle tabir olunur. Kirmani’nin yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında gören kimse, hayırlı işler ve faydasını göreceği fiiller yapar ve yapacağına işarettir şeklinde yorumlanır demiştir. Gafer-i Sadık (r.a.)’ın yorumu: Rüyasında Nebe […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Nas Suresi Görmek

Bu sureyi rüyasında okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, haset edenlerin (kıskanç kimselerin) ve kötü insanların şerrinden ve verecekleri zararlardan emin ve emniyette olur, işleri yolunda gider ve düşmanlarına galip (üstün) gelir veya geleceğine işaretle tabir olunur. İbn-i Sirin’in yorumu: Rüyasında Nas suresini gören, oku­yan ve okunduğunu dinleyen kimseyi, Cenab-ı Allah, in­sanların nazarından (nazar değmesinden), şerlerinden […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Müzzemmil Suresi Görmek

Bu sureyi rüyada görmek, gece namazı­na devam etmeyi sevdiğine, namaz ve zikirle meşgul olmaya, ibadetlerinde Cenab-ı Allah kendisine yardım ede­ceğine, Ümmet-i Muhammedin gece gündüz ibadet eden­lerinden olacağına, Kur’an-ı Kerim’i kurallarına göre oku­yan bir kişi olduğuna ve dünya ahiret Cenab-ı Allah’ın yardımıyla güçlüklerden kurtulacağına işaret olarak yo­rumlamışlardır bütün rüya yorumcuları.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Muhammed Suresi Görmek

Bu şerefli sureyi rüyasında tamamını veya bir kaç ayetini (bir kısmını) okuduğunu veya dinlediğini gören kimse, büyük hayır ve bereketlere mazhar olur şeklinde yorumlanmıştır. Ünlü rüya tabir ve yorumcuları­nın yorum ve görüşleri aşağıdaki şekillerdedir. İbn-i Sirin’in yorumu: Bu mübarek sureyi rüyasında oku­duğunu veya dinlediğini gören kimse, düşmanlarına galip (üstün) gelerek Cenab-ı Hakk’ın yardımıyla onları yener […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Meryem Suresi Görmek

Bu sureyi rüyasında okuduğunu veya dinle­diğini görmek, sıkıntıda ise, kurtulmaya, hasta ise, iyileş­meye ve kıyamet günü de azaptan kurtulacağına işarettir şeklinde tabir olunur. Hz. Ayşe Validemizin yorumu: Hz. Ayşe (r.a.) validemiz, rüyasında Meryem Suresini okuduğunu veya dinlediğini gören kişi, her türlü üzüntü, keder ve sıkıntılarından kur­tulur şeklinde yorumlamıştır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Mümtehine Suresi Görmek

Bu mübarek sureyi rüyasında gören kimse, dünyalık işlerinde bazen İlahi imtihan ve deneme­ye tabi tutulacağına ve bu imtihanda başarılı bir halde ka­zanacağına işaret eder demişlerdir. İbn-i Şirin’in yorumu: Rüyayı gören kimsenin, doğru bir yolda, hak ve hidayet yolunda olduğuna, bazen arasına imtihan ve sınavlardan geçeceğine ve Allah’ın lütfu kere­miyle bunda da başarı ile hayra kavuşacağına […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Münafikun Suresi Görmek

Bu sureyi rüyada görmek veya okuduğu­nu ya da okunduğunu dinlediğini görmek, pek iyiye işaretle yorumlanmaz. İmam-ı Nablusi’nin yorumu: Bu Mübarek Sureyi rüyasında okuduğunu veya okunduğunu gören kişi kendi kendine dini konularda şüpheye düşer ve münafık olur ve hile ve kadre uğrar şeklinde yorumlamıştır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Maide Suresi Görmek

Bir kimsenin rüyada Maide Suresini kısmen veya tamamen okuduğunu veya dinlediğini görmesi, bü­yük hayırlara ve faziletlere işaret eder. İmam-ı Nablusi’nin yorumu şöyledir: Rüyasında Maide Sure-i Celilesini okuyan veya okunduğunu dinleyen kim­senin, şanı yüce, imanı sağlam olur. Duası Cenab-ı Hakk katında kabul edilir ve kısmeti bol olur şeklinde yorumla­nır demiştir.İbn-i Kesir ve Nafi’nin yorumuna göre ise; […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Mü’min Suresi Görmek

Bu sureyi baştan sona kadar veya bir kaç aye­tini okuduğunu ya da dinlediğini gören kişi, müminler arasında yüksek bir dereceye sahip olacağına, ölümünden sonra da Cenab-ı Hakk’ın lütfu keremine ererek kıyamet günü müminlerle beraber cennete girer şeklinde yorum­lanmıştır. Kirmanı’nin yorumu: Rüyasında bu mübarek sureyi oku­yanın ahlakı güzel olduğuna, dinin emrettiği gibi doğru yola yöneldiğine, mağfiret-i […]

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Mü’minun Suresi Görmek

Rüyasında bu mübarek sureyi tamamını veya birkaç ayetini okuduğunu ya da okunduğunun gören kimsenin, hayret edilecek güzel hallere mazhar olacağına, insanlar bu rüya sahibini gördükçe hayretlere düşerler şeklinde yorumlamışlardır. ibn-i Şirin’in yorumu: Bu mübarek sureyi gören kimse, müminler zümresiyle salih kişilerle cennete girmeye hak kazandığına işarettir şeklinde yorumlamıştır.

Kategoriler
Rüya Tabirleri

Rüyada Müddessir Suresi Görmek

Rüyada bu surenin görülmesi, iyiliklerle ve iyi işlerle uğraşan ve kimseye fenalık yapmayan ve ya­pılmasını istemeyen bir kimseye işaretle yorumlanır. Ünlü rüya tabiri ve yorumu ustalarının bu surelerin görül­mesi ile ilgili ayrı ayrı ve farklı farklı tabir ve yorumları şu şekilde verilmektedir rüya kaynaklarında. İbn-i Sirin’in yorumu: Bir kimsenin rüyada bu mübarek sure-i şerifeyi okuduğunu […]